بیوگرافی

سوابق تحصیلی:

 • کارشانس ارشد مشاوره
 • کارشناس ارشد GIS دانشگاه تهران
 • کارشناس مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران

 

سوابق تدریس:

 • تدریس در دانشگاه از سن ۲۱ سالگی
 • دانشگاه تهران - امیرکبیر - خوارزمی - دانشگاه حکمت قم
 • دانشگاه آزاد و ...

 

سوابق کاری:

 • مدیرداخلی آژانس تبلیغاتی طراحان نوین (از ۱۸ سالگی)
 • مدیرعامل گروه آموزشی کافه هنر از سن ۲۱ سالگی
 • مدیرعامل آژانس تبلیغاتی طراحان نوین (از ۱۹ سالگی)
 • موسس و مدیر عامل مثبت ۶  از ۲۲ سالگی
 • مشاور بیش از ۱۰ شرکت تجاری بزرگ
 • مشاور و برنامه ریز معتبرترین مراکزآموزشی کشور
 • تدریس بیش از ۱۰۰۰ ساعت دوره آموزش فتوشاپ، فن بیان و سخنوری، تربیت مدرس حرفه ای و ...